Політика як соціальний інститут, готовые Реферат

Політика як соціальний інститут

Реферат, Социология

Содержание

1. Вступ. 3
2. Політика як один з видів соціальних відносин.4
3. Структура та функції політики 7
4. Політична сфера у житті суспільства 8
5. Політична система суспільства, особливості
розвитку політичних процесів в Україні. 10
6. Висновок. 18
7. Використана література. 19

Введение

Основною категорією і основним предметом дослідження соціології політики є, безумовно, політика.
Питання суспільства, політики й держави постійно привертали увагу мислителів різних епох і народів. В історії політичної думки помітно виділяються такі класичні праці з соціальної філософії, як "Держава" і "Закони" Платона, "Політика" Аристотеля, "Про державу" і "Про закони" Цицерона, "Государ" Н. Макіавеллі, "Левіафан" Т. Гоббса, "Політичний трактат" Б. Спінози, "Про дух законів" Ш. Монтеск'є, "Про суспільний договір" Ж. Ж. Руссо, "Метафізичні початки вчення про право" І. Канта, "Основи природного права" І. Фіхте, "Філософія права" Г. Гегеля, а також роботи Дж. Локка, М. Вебера, К. Ясперса й інших соціальних мислителів минулого й сьогодення.
Політика - це своєрідна сфера відносин між соціальними групами та спільнотами, яка пов'язана з їх боротьбою за владу, з визначенням форм, завдань, змісту діяльності держави. М.Вебер визначає політику як «прагнення до участі у владі...

Объем: 19

Год сдачи: 2011

Стоимость: 400 руб.

Заказать работу

ФИО*

E-mail для получения работы *

Телефон

ICQ

Дополнительная информация, вопросы, комментарии:

Работы высылаются в течении суток после поступления денег на счет.
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.