Готовые работы, купить готовые работы на сайтеТема:
Ключевые слова:
 
Дисциплина:
Тип работы:
Дисциплина

Тип

Тема

Год сдачи

Объем

Цена
4187 Финансовый менеджмент Отчет по практике Отчет по практике ОАО Авиакомпания Ангара 2015 36 450
4163 История государства и права зарубежных стран Курсовая Преступление и наказание в мусульманском праве 2015 23 300
4162 Социология Реферат Оценка форм семьи и брака 2014 14 300
4161 Гражданский процесс Контрольная 1. Поняття і різновиди підвідомчості 2. Суть і значення перегляду судових рішень, ухвал у апеляційному порядку 3. Задача 4 Заяви 2013 15 450
4160 Гражданское право Контрольная 1. Принципи договірного права 2. Підстави та порядок заміни кредитора у зобов'язанні. 2013 14 400
4159 Таможня Контрольная Варіант 9 1. Поняття митного контролю. 2. Види, принципи та функції митного контролю 3. Завдання 86 2013 17 500
4158 Международное право Контрольная Міжнарожні організації та міжнародні конференції. ООН. 2013 24 450
4157 Уголовный процесс Задачи Вариант 6 задачи 2013 13 450
4156 Уголовный процесс Задачи Варіант 9 Задачі 2013 8 450
4155 Таможня Контрольная Варіант 9 Інформаційна система Domino/Notes + практичне завдання 2013 39 500
4154 Административное право Контрольная Вариант 2 (тесты + задачи) 2013 13 400
4153 Гражданское право Курсовая Цивільна дієздатність юридичної особи 2012 40 1300
4152 Трудовое право Задачи Варіант 6 Задачі 2012 7 400
4151 Право Реферат Склад, порядок формування та діяльність Ради Європейського союзу 2012 17 400
4150 Уголовное право Контрольная 1. Ексцес виконавця та його види. 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. 2012 18 450
4149 История политических и правовых учений Контрольная 1. «Українські» та «російські» аспекти державно-правової теорії Феофана Прокоповича. 2. Ідеологія європейського аграризму в 1 половині ХХ ст. 2012 15 400
4148 Конституционное право Реферат Виборче право та виборча система США + тесты 2012 16 400
4147 БЖД Реферат Методи закалювання організму людини 2012 18 450
4146 Административное право Реферат Варіант 9 2012 11 450
4145 Гражданское право Задачи Варіант № 6 2011 10 450
4144 Товароведение Контрольная Варіант № 10 2011 5 350
4143 Товароведение Реферат Кондитерські вироби: шоколад і шоколадні вироби 2011 28 450
4142 Трудовое право Контрольная Роботи понад встановлену тривалість робочого часу.Порядок укладення трудового договору та перелік необхідних при цьому документів + задача 2011 11 450
4141 Социология Реферат Політика як соціальний інститут 2011 19 400
4140 Психология Реферат Сприйняття його характеристика 2011 28 400
4139 Таможня Реферат Порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України 2011 22 400
4138 Уголовное право Задачи Варіант 9 2011 14 450
4137 Конституционное право Курсовая Конституційно-правове регулювання правового статусу особи в Україні 2011 33 1350
4136 Философия Реферат Філософія епохи еллінізму ( скептицизм, епікуреїзм, стоїцизм). Наука як специфічна форма суспільної свідомості 2011 14 250
4135 Теория государства и права Курсовая Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів 2011 1350
4134 Римское право Задачи Варіант № 9 2011 7 450
4133 Культурология Реферат Як Мойсей провів євреїв через море 2011 9 250
4132 Правоведение Реферат Організація роботи вищих спеціалізованих судів 2011 17 150
4131 История Реферат Зміни в становищі українських земель внаслідок Визвольної війни середини ХVII. 2011 16 120
4130 История государства и права зарубежных стран Реферат Наслідки революції 1905 – 1907 рр. для суспільно-політичного ладу українських землях Російської імперії. Столипінські реформи 2011 18 150
4129 История государства и права зарубежных стран Реферат Європейські правові памятки раннього Середньовіччя: порівняльний аналіз 2011 10 150
4128 Политология Реферат Нацистська та радянська моделі тоталітаризму: порівняльний аналіз 2010 24 150
4127 Таможня Контрольная Митна система України: поняття, структура, символіка 2010 17 150
4126 Культурология Реферат Постмодернізм в сучасному українському живописі 2010 17 200
4125 Теория государства и права Реферат Генезис митних традицій феодальної Русі 2010 15 200
4124 История Государства и права Реферат Готська держава Германаріха та гунське об’єднання Аттіли 2010 16 150
4123 Информатика Контрольная Одиниці виміру інформації. Накопичувачі на гнучких магнітних дисках. Файлова система MS DOS та її організація 2010 17 120
4122 Экономика Контрольная Сутність пропозиції. Закон пропозиції. Фактори змін у пропозиції 2010 15 100
4120 Право Реферат Поняття та зміст службового обов'язку. Причини виникнення професійної деформації юриста, загальна характеристика. 2010 17 120
4119 Бухгалтерский учет Курсовая Учет нематериальных активов 2014 42 350
4118 Финансовый менеджмент Контрольная Контроль и функции финансов в процессе общественного производства. Концепция риска и методы его оценки. Дивидендная политика предприятия 2014 24 100
4117 Рынок ценных бумаг Курсовая Фондовая биржа 2014 51 300
4116 Финансы Курсовая Государственная поддержка малого бизнеса 2014 58 300
4115 САУ Диплом разработка системы автоматического контроля и управления процессом сушки в условиях ОАО «СУМЗ» 2011 70 9000
4114 Уголовно-исполнительное право Отчет по практике Отчет о прохождении производственной практики в УФСИН УИИ 2013 9 стр. 300

Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.