“Шляхи удосконалення мотивації трудової діяльності та підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах”, готовые Диплом

“Шляхи удосконалення мотивації трудової діяльності та підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах”

Диплом, Управление персоналом

Содержание

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1
НАУКОВІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 10
1.1. Теоретичні аспекти мотивації трудової діяльності 10
1.2. Сутність економічної категорії “продуктивність праці” 18
1.3. Методика оцінки рівня продуктивності праці 24
РОЗДІЛ 2
ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ МОТИВАЦІЇ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 36
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 36
2.2. Забезпечення персоналом та аналіз досягнутого рівня продуктивності праці на підприємстві 49
2.3. Функціонування система мотивації персоналу в галузі виробництва підприємства 56
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 63
3.1. Формування матеріальної складової системи мотивації трудової діяльності в галузі виробництва підприємства 63
3.2. Формування нематеріальної складової системи мотивації трудової діяльності 72
3.3. Резерви підвищення продуктивності праці 78
3.4 Реалізація та економічна ефективність заходів удосконалення мотивації та підвищення продуктивності праці на підприємстві 88
РОЗДІЛ 4
ОХОРОНА ПРАЦІ 98

РОЗДІЛ 5
ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 116
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 126
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 130
ДОДАТКИ……………………………………………………………………....136

Введение

ВСТУП
Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Система мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації).
Актуальність теми дослідження. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи.
Відсутність науково-обгрунтованої системи...

Объем: 136

Год сдачи: 2009

Стоимость: 10000 руб.

Заказать работу

ФИО*

E-mail для получения работы *

Телефон

ICQ

Дополнительная информация, вопросы, комментарии:

Работы высылаются в течении суток после поступления денег на счет.
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.